a problem


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक a problem
वर्णन It just a simple problem to train the student on how to add two vectors.
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द adding vector
सादश्य सदिशांची बेरीज


लेखक Mohammad Alshahrani
संपर्क ईमेल msscti@gmail.com
शाळा/संस्था BCT
दाखल दिनांक 9/14/15
आद्यवत 9/14/15