mesues


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक mesues
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Discussion Prompts, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Albanian
खुणेचे शब्द gjyshkle
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5), Forces and Motion: Basics


लेखक pjeter gjoka
शाळा/संस्था lezhe
दाखल दिनांक 8/9/15
आद्यवत 8/16/15