Refraction of Light


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Refraction of Light
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Lights, Reflection, Refraction
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Ayesha Ayub
संपर्क ईमेल ayub2038@yahoo.com
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 3/16/15
आद्यवत 3/16/15