Color Vision


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Color Vision
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द color, light, primary, secondary, vision
सादश्य रंग ओळख


लेखक Hana Nudelman
शाळा/संस्था education
दाखल दिनांक 3/15/15
आद्यवत 3/15/15