Scaling Shapes Activity and Lesson A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Scaling Shapes Activity and Lesson
वर्णन
विषय गणित
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द area, dilation, perimeter, scale factor, similar shape, similarity
सादश्य क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5)


लेखक Amanda McGarry
शाळा/संस्था PhET
दाखल दिनांक 2/17/15
आद्यवत 8/4/15