Force and Motion Investigation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Force and Motion Investigation
वर्णन A detailed investigation of Newton's 1st and 2nd laws along with friction.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Forces, Friction, Newton's Laws
सादश्य Forces and Motion: Basics


लेखक Michael Pennisi
शाळा/संस्था Schaumburg High School
दाखल दिनांक 11/10/14
आद्यवत 11/10/14