Ohm's Law


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Ohm's Law
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द Ohm's Law
सादश्य ओहमचा नियम


लेखक Nils de Koff
शाळा/संस्था .
दाखल दिनांक 11/10/14
आद्यवत 11/10/14