Bouw van een atoom


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Bouw van een atoom
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
उत्तरांसह होय
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द atoom, isotoop, massagetal
सादश्य अणु बनवा


लेखक Julina
संपर्क ईमेल julinareha@gmail.com
शाळा/संस्था Vrij Universiteit van Amsterdam
दाखल दिनांक 11/10/14
आद्यवत 11/10/14