Oefenen lenzenformule en construeren beeld


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Oefenen lenzenformule en construeren beeld
वर्णन Oefenen lenzenformule en construeren beeld
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार इतर
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द beeld, brandpunt, lenzenformule, vergroting, voorwerp
सादश्य पकाशीय भूमिती


लेखक Vincent de Mol
संपर्क ईमेल vincentdemol@hotmail.com
शाळा/संस्था VU
दाखल दिनांक 11/10/14
आद्यवत 11/10/14