Construyendo algunos átomos


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Construyendo algunos átomos
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द átomo, 4eso, electrón, neutrón, protón, química
सादश्य अणु बनवा (HTML5), अणु बनवा


लेखक Félix A. Gutiérrez Múzquiz
शाळा/संस्था IES Élaios
दाखल दिनांक 11/6/14
आद्यवत 2/2/18