Laboratorio del péndulo simple


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Laboratorio del péndulo simple
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish (Mexico)
खुणेचे शब्द Péndulo
सादश्य Pendulum Lab


लेखक Orlando E González Pérez
संपर्क ईमेल oglezperez@gmail.com
शाळा/संस्था Tecnológico de Monterrey. Campus Puebla
दाखल दिनांक 9/25/14
आद्यवत 9/25/14