Laboratorio de Péndulo Simple


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Laboratorio de Péndulo Simple
वर्णन
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवी, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish (Colombia)
खुणेचे शब्द laboratorio, movimiento pendular, péndulo, periodo
सादश्य Pendulum Lab


लेखक Leonardo Correa
संपर्क ईमेल ietalleo@hotmail.com
शाळा/संस्था Institucion Educativa Tecnico Agropecuaria De Luruaco
दाखल दिनांक 4/13/14
आद्यवत 4/13/14