Using the particle model to explain states of matter


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Using the particle model to explain states of matter
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द matter, particle model, states
सादश्य पदार्थांच्या स्थिती


लेखक George Ramos
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 4/5/14
आद्यवत 4/5/14