Força Aplicada e Distenção em Molas


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Força Aplicada e Distenção em Molas
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Lei de Hooke, proporcionalidade
सादश्य Masses & Springs


लेखक Marcus Duarte, Edio da Costa Junior, Nathany Jammal
शाळा/संस्था IFMG
दाखल दिनांक 2/20/14
आद्यवत 2/20/14