Força de Atrito


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Força de Atrito
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Força de atrito, Inércia
सादश्य बल आणि गती


लेखक Marcus Duarte
शाळा/संस्था IFMG
दाखल दिनांक 2/20/14
आद्यवत 2/20/14