Ley de Boyle-Mariotte PHET


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Ley de Boyle-Mariotte PHET
वर्णन Permite deducir la ley de Boyle-Mariotte
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish (Mexico)
खुणेचे शब्द Boyle
सादश्य वायूचे गुणधर्म


लेखक GUDIEL ROBLERO
संपर्क ईमेल gudiel.roblero@ulv.edu.mx
शाळा/संस्था UNIVERSIDAD LINDA VISTA
दाखल दिनांक 2/10/14
आद्यवत 2/10/14