OHM Kanunu


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक OHM Kanunu
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द OHM Kanunu
सादश्य ओहमचा नियम


लेखक Selman Elmacıoğlu
संपर्क ईमेल Selman_Elmcoglu@hotmail.com
शाळा/संस्था Marmara Üniversitesi
दाखल दिनांक 12/3/13
आद्यवत 5/19/15