OHM Kanunu


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक OHM Kanunu
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द OHM Kanunu
सादश्य ओहमचा नियम


लेखक Selman Elmacıoğlu
संपर्क ईमेल Selman_Elmcoglu@hotmail.com
शाळा/संस्था Marmara Üniversitesi
दाखल दिनांक 12/3/13
आद्यवत 5/19/15