Light and Waves E-Learning Activity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Light and Waves E-Learning Activity
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार संकल्पना प्रश्न
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Light, internal, refraction, relfection, total, waves
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Gregory O'Neill
शाळा/संस्था Camberwell High School
दाखल दिनांक 11/26/13
आद्यवत 6/17/15