Momentum and Collisions


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Momentum and Collisions
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द collisions, conservation, momentum
सादश्य दे धक्का !


लेखक Peter Malecki
शाळा/संस्था Lake Park HS
दाखल दिनांक 11/25/13
आद्यवत 11/25/13