What Affects Resistance


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक What Affects Resistance
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Resistance, current, voltage
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Ashley Teslicka
शाळा/संस्था Marietta High School
दाखल दिनांक 10/31/13
आद्यवत 10/31/13