Crash!


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Crash!
वर्णन This is fun way to get kids into physics and to gain a basic understanding of gravity as a force.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Force, Gravity
सादश्य चंदावरोहण


लेखक Doug Spicher
शाळा/संस्था HCPSS
दाखल दिनांक 9/23/13
आद्यवत 2/24/14