Photoelectric Effect


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Photoelectric Effect
वर्णन Determination of Planck constant and work function of a metal
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द photons, plank, work
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक MEHMET EMIN KALE
शाळा/संस्था ENKA HIGH SCHOOL
दाखल दिनांक 5/29/13
आद्यवत 6/8/13