Fluids Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Fluids Lab
वर्णन Introduction inquiry-based lab to buoyancy and fluid flow.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द bernoulli, buoyancy, fluid flow, fluid mechanics, pressure
सादश्य प्लावकता, द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक Travis Brown
शाळा/संस्था Clear Creek High School
दाखल दिनांक 5/9/13
आद्यवत 5/9/13