Beer의 법칙 사용지침서(User Manual)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Beer의 법칙 사용지침서(User Manual)
वर्णन Beer의 법칙 시뮬에이션의 사용지침서입니다.
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द 농도, 용액, 투광도, 파장, 흡광도, Beer의 법칙
सादश्य बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा


लेखक 이화국(Wha Kuk Lee)
संपर्क ईमेल whakuklee@gmail.com
शाळा/संस्था Chonbuk National University
दाखल दिनांक 4/27/13
आद्यवत 5/1/13