Snell's law Lab - Inquiry based


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Snell's law Lab - Inquiry based
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Snell's law, incidence, index of refraction, medium, refraction
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Argirios Paschos
शाळा/संस्था Ionideio HS
दाखल दिनांक 3/28/13
आद्यवत 3/29/13