Force


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Force
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार संकल्पना प्रश्न
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Force, Friction, Sum of Forces
सादश्य Forces and Motion: Basics


लेखक Allison Reich
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 3/17/13
आद्यवत 3/17/13