Pressure vs Temperature for Ideal Gases


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Pressure vs Temperature for Ideal Gases
वर्णन Pressure temperature relationship of an ideal gas is investigated. Absolute zero is determined
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Absolute Zero, Celcius, Ideal Gas Law, Kelvin, Pressure, Temperature
सादश्य वायूचे गुणधर्म


लेखक Duane Dolejsi
संपर्क ईमेल dad@northern.edu
शाळा/संस्था Northern State University
दाखल दिनांक 12/30/12
आद्यवत 12/30/12