Capacitors


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Capacitors
वर्णन Exploration of how capacitance depends on Area, and plate separation. Exploration of how energy depends on capacitance and voltage. In Addition, combinations of capacitors are explored (not using Simulation).
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Capacitors
सादश्य कपॅसिटर प्रयोगशाळा


लेखक Duane Dolejsi
शाळा/संस्था Northern State University
दाखल दिनांक 12/29/12
आद्यवत 12/29/12