Gene expression - intro to the Central Dogma


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Gene expression - intro to the Central Dogma
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द protein gene DNA
सादश्य जनूक अविष्करण - प्राथमिक


लेखक Ryan Beavers
संपर्क ईमेल ryan.beavers.vssa@gmail.com
शाळा/संस्था Vail Ski and Snowboard Academy
दाखल दिनांक 11/29/12
आद्यवत 11/29/12