Forces i moviment


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Forces i moviment
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Catalan
खुणेचे शब्द exercicis activitats força moviment acceleració
सादश्य Forces and Motion: Basics


लेखक Valentí Ferrer
शाळा/संस्था INS Salvador Dalí
दाखल दिनांक 11/11/12
आद्यवत 11/11/12