Ecuaciones Químicas (Introducción)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Ecuaciones Químicas (Introducción)
वर्णन Laboratorio introductorio al balanceo de ecuaciones químicas
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Balanceo, Coeficientes estequiométricos, Ecuación Química, Productos, Reactivos
सादश्य रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे


लेखक Olimpia Eunice Martinez
संपर्क ईमेल lq1incunoc@gmail.com
शाळा/संस्था Universidad de San Carlos de Guatemala
दाखल दिनांक 10/15/12
आद्यवत 10/15/12