Collisions


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Collisions
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Collisions, Elasticity, Kinetic Energy, Momentum, Vectors
सादश्य दे धक्का !


लेखक Jeremy Thomas
शाळा/संस्था Portsmouth Grammar School
दाखल दिनांक 6/25/12
आद्यवत 6/25/12