Study Guide for lac Operon Simulation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Study Guide for lac Operon Simulation
वर्णन
विषय जीवशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द lac Operon gene
सादश्य Gene Machine: The Lac Operon


लेखक Daryle LaFleur
संपर्क ईमेल dlafleur@epsne.org
शाळा/संस्था Elkhorn High School
दाखल दिनांक 6/4/12
आद्यवत 6/4/12