Elektriska kretsar


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Elektriska kretsar
वर्णन Några kopplingsövningar med resistorer och mätinstrument
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Swedish
खुणेचे शब्द amperemeter, resistor, voltmeter
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Ingrid Johansson
शाळा/संस्था Komvux Enköping
दाखल दिनांक 4/14/12
आद्यवत 4/14/12