Laboratori de Datació Radioactiva


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Laboratori de Datació Radioactiva
वर्णन
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Catalan
खुणेचे शब्द Datació radioactiva, isòtop, taxa de desintegració
सादश्य Radioactive Dating Game


लेखक Raquel Arévalo
संपर्क ईमेल raquel.arevalo@terra.es
शाळा/संस्था Raquel Arévalo
दाखल दिनांक 6/23/11
आद्यवत 6/23/11