Gravity Assist


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Gravity Assist
वर्णन
विषय खगोलशास्त्र, भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रात्यक्षिक
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द gravity assist, orbit, slingshot, spacecraft
सादश्य गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा


लेखक Ahmad Abdelhadi
संपर्क ईमेल aabdelh@gmail.com
शाळा/संस्था New York Institute of Technology
दाखल दिनांक 5/10/11
आद्यवत 5/10/11