Torque, Moment of Inertia, Angular Momentum


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Torque, Moment of Inertia, Angular Momentum
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Angular Acceleration, Angular Momentum, Moment of Inertia, Torque
सादश्य Torque


लेखक Sarah Stanhope
शाळा/संस्था Easley High School
दाखल दिनांक 1/27/11
आद्यवत 1/27/11