Virtual Capacitor Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Virtual Capacitor Lab
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Capacitor, Investigation, Worksheet
सादश्य कपॅसिटर प्रयोगशाळा


लेखक Clive Hamilton
संपर्क ईमेल c.hamilton@tmi-sa.org
शाळा/संस्था TMI - The Episcopal School of Texas
दाखल दिनांक 1/19/11
आद्यवत 1/19/11