Applications of Sinusoidal Functions


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Applications of Sinusoidal Functions
वर्णन
विषय गणित
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द periodic motion, sinusoidal function
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक Andrzej Sokolowski
शाळा/संस्था Magnolia West High School
दाखल दिनांक 12/29/10
आद्यवत 12/29/10