Batteries in series and parallel


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Batteries in series and parallel
वर्णन Students explore the difference between circuits with batteries connected in series or parallel.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द bateries, parallel, series
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक dorina kosztin
शाळा/संस्था univ of missouri columbia
दाखल दिनांक 10/18/10
आद्यवत 10/18/10