Exploring Voltage in Series Circuits


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Exploring Voltage in Series Circuits
वर्णन Students explore voltage in a series circuit.
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द series circuits, voltage
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक dorina kosztin
शाळा/संस्था univ of missouri columbia
दाखल दिनांक 10/18/10
आद्यवत 10/18/10