Radioactive Dating Game


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Radioactive Dating Game
वर्णन Adapted from Glenn Reagan's submission
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द radioactivity
सादश्य Radioactive Dating Game


लेखक Paul Burgmayer
संपर्क ईमेल pburgmayer@gvsd.org
शाळा/संस्था Great Valley High School
दाखल दिनांक 12/25/09
आद्यवत 12/25/09