Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द acoustics, loudspeakers, phase plug, speakers
सादश्य तरंग प्रतिघात


लेखक Csaba Horvath
शाळा/संस्था freelance
दाखल दिनांक 1/31/10
आद्यवत 2/7/10