Instruction set in Photoelectric Expt.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Instruction set in Photoelectric Expt.
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Learning through simulation
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक Pravin Joshi
शाळा/संस्था HPT/RYK College
दाखल दिनांक 11/2/09
आद्यवत 5/19/14