Determination of angle of projection for maximum range


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Determination of angle of projection for maximum range
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Angle of projection, Range.
सादश्य Projectile Motion


लेखक Vincent Kizza
शाळा/संस्था Gayaza High School
दाखल दिनांक 9/10/09
आद्यवत 9/10/09