Equation Grapher: Transformations of graphs


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Equation Grapher: Transformations of graphs
वर्णन
विषय गणित
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द horizontal and vertical stretching and shrinking, vertical translation
सादश्य Equation Grapher


लेखक Stacy Larson
संपर्क ईमेल larsons@limonbadgers.com
शाळा/संस्था Limon High School
दाखल दिनांक 11/20/08
आद्यवत 11/22/08