Gas Properties


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Gas Properties
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Boyles, Charles, Gas, Pressure, Temperature, Volume
सादश्य वायूचे गुणधर्म


लेखक steve hymes
शाळा/संस्था JeffCo R-1
दाखल दिनांक 5/5/08
आद्यवत 5/5/08