Modeling a linear simple harmonic oscillator


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Modeling a linear simple harmonic oscillator
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द SHM, harmonic oscillation, model, oscillator
सादश्य द्विमित चलन


लेखक Mark Kelly
शाळा/संस्था Chaparral HS
दाखल दिनांक 4/7/08
आद्यवत 5/19/15