Projectile Motion and Air Resistance


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile Motion and Air Resistance
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Projectile, air resistance
सादश्य Projectile Motion


लेखक Adrian Carmichael
शाळा/संस्था Cherrry Creek High School
दाखल दिनांक 4/7/08
आद्यवत 4/7/08