Wave on a String Simulation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Wave on a String Simulation
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा, संकल्पना प्रश्न
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द interference, reflection, wave
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक S. Pennington
संपर्क ईमेल spennington@ccsuvt.org
शाळा/संस्था Essex High School
दाखल दिनांक 5/7/08
आद्यवत 5/7/08